Före

Efter

Några jobb under året som gått

före

innergård i stockholm

efter

nya planteringar med rododendron, nytt gårdsgrus och en ny sandlåda

före

efter ett byte av avloppoch dränering

efter

ny trappa, ny skifferläggning, ny kantsten 

Grund för växthus

murade tegelväggar, och sandsten som markplattor

Murar och trappor

Megawall mur och granitblockstegstrappa i olika sektioner